Hotline: 0966.58.1290

Thuốc miễn dịch trong điều trị ung thư

Ngày đăng: 22-10-2018 17:49:19

 

I.              CÁC KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG ỨC CHẾ CTLA-4:

-       Ipilimumab;

-       Tremelimumab.

II.            CÁC KHÁNG THỂ ĐƠN DÒNG ỨC CHẾ PD-1/PD-L1:

-       Pembrolizumab;

-       Nivolumab;

-       Atezolizumab;

-       Durvalumab.

 

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

0966.58.1290