Hotline: 0966.58.1290

Các loại ung thư phổi thường gặp

Ngày đăng: 06-11-2018 16:40:16

 

1. Ung thư phổi không tế bào nhỏ (Non-Small cell lung cancer): Chiếm 85%

          - Ung thư biểu mô tuyến (Adeno carcinoma): Là loại hay gặp, bệnh nhân thường là nữ giới và ở những người không hút thuốc chiếm khoảng 45%-50%.

          - Ung thư biểu mô vảy (Squamous cell carcinoma): Chiếm khoảng 25%-30%.

          - Ung thư tế bào lớn (Large cell carcinoma): Chiếm khoảng 5%-10%

2. Ung thư phổi tế bào nhỏ (Small cell lung cancer): Chiếm 15%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chia sẻ:


Bài viết liên quan

0966.58.1290