Hotline: 0966.58.1290

Thuốc điều trị ung thư

Tống hợp các thuốc Sorafenat Geftinat Tagrix

Sắp xếp bởi:


 Thuốc Geftinat 250 mg (kiểu mới 2018)
Thuốc Geftinat 250 mg (kiểu mới 2018)

Giá: Liên hệ

Thuốc Osimert 80mg
Thuốc Osimert 80mg

Giá: Liên hệ

Thuốc Erlonat 150mg
Thuốc Erlonat 150mg

Giá: Liên hệ

Thuốc Sorafenat 200mg
Thuốc Sorafenat 200mg

Giá: Liên hệ

Thuốc Osicent 80mg
Thuốc Osicent 80mg

Giá: Liên hệ

Thuốc Tagrix 80mg
Thuốc Tagrix 80mg

Giá: Liên hệ

Thuốc Geftinat 250mg
Thuốc Geftinat 250mg

Giá: Liên hệ

Tất cả có 7 kết quả.

0966.58.1290